Jak powstała Fundacja?

Pewnego dnia zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie powiedziała: „Jest dziecko, które potrzebuje pomocy. Pomożecie?”. Zgodziłyśmy się i już tak zostałyśmy. Rok później (13 czerwca 2012 r.) w odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców powstało Centrum Terapii „Całym Sercem”, a w styczniu 2015 r. otrzymaliśmy zgodę na kontynuowanie działalności jako Fundacja „Całym Sercem”. Codziennie niesiemy pomoc dzieciom, których rozwój jest opóźniony lub zaburzony (w tym z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem łamliwego chromosomu X, zespołem Downa, mutyzmem, niepełnosprawnością umysłową, ADHD, opóźnionym rozwojem mowy). Wspieramy i promujemy działania edukacyjno-rewalidacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wyrównania deficytów rozwojowych. Współpracujemy z placówkami i specjalistami, dokonując wieloaspektowej diagnozy, jako podstawy do tworzenia programów terapeutycznych. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową w siedzibie placówki, przedszkolach i w domu.

Fundacja „Całym Sercem” powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych terapeutów. Terapia dzieci z zaburzonym rozwojem wymaga znajomości zagadnień z różnych dyscyplin. Jakość funkcjonowania poznawczego i funkcjonalnego dziecka jest uzależniona od harmonijnego kształtowania wszystkich możliwości psychicznych i fizycznych. W terapii postrzegamy dziecko całościowo, jako jedność. Stymulacja rozwoju jest działaniem systemowym, obejmującym działania różnych specjalistów, środowisko rodzinne oraz lokalne (przedszkole, szkoła). Prowadzimy terapię na podstawie stosowanej analizy zachowania, terapię logopedyczną, zajęcia fizjoterapeutyczne oparte na rehabilitacji klasycznej. Oferujemy również pomoc społeczną umożliwiającą rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości, zasoby i uprawnienia.

Jako fundacja angażujemy się w działalność społeczną, uczestnicząc w projektach dotyczących organizacji pozarządowych. Nasza działalność „Non Profit” zapewnia podopiecznym terapię zajęciową na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra jest oddana swojej pracy i dba o jakość prowadzonej terapii, wciąż podnosząc swoje kwalifikacje.

Często na terapię zgłaszają się rodzice z bardzo małymi dziećmi i proszą o diagnozę, ponieważ zauważają nieprawidłowości rozwojowe, które ich martwią. Rozwój sprawności ruchowej we wczesnym stadium rozwoju ma głębokie uzasadnienie terapeutyczne i diagnostyczne. Opóźnienia w rozwoju motorycznym bardzo często są pierwszym sygnałem nieprawidłowości rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Brak rozwojowych sprawności ruchowych jest wystarczającym powodem do natychmiastowej terapii. Niestety w Polsce wczesnym wspomaganiem nadal jest objęta zbyt mała grupa dzieci.

U każdego z naszych podopiecznych działania rozpoczynamy wnikliwą i wieloaspektową diagnozą popartą wywiadem z rodzicami, opiekunami dziecka oraz analizą dokumentacji. Podczas zbierania informacji o dziecku, często niezbędne są konsultacje u specjalistów np. neurologa, psychiatry, ortopedy, foniatry itp. Trafna diagnoza pozwala na określenie najbliższej sfery rozwoju dziecka i stworzenie indywidualnych planów terapeutycznych. Diagnostyczne przeoczenie momentu krytycznego dla rozwoju danej umiejętności, może spowodować trwałe upośledzenie danej funkcji, a w konsekwencji pogłębić problemy rozwojowe dziecka.
W poczuciu pełnej odpowiedzialności za rozwój powierzonych naszej opiece dzieci prowadzimy terapię w oparciu o sprawdzone metody rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Fundacja „Całym Sercem”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapracowanych rodziców, podjęła współpracę z placówkami przedszkolnymi. Terapeuta towarzyszy autystycznemu dziecku jako „cień” podczas zajęć w grupie i prowadzi indywidualną terapię na terenie przedszkola. Służy ponadto cennymi wskazówkami wychowawcom przedszkolnym w sprawach dotyczących trudności wychowawczych lub edukacyjnych dzieci w grupie. Mamy również do dyspozycji trzy przestrzenne sale terapeutyczne w kompleksie „Zawiszy”, wyposażone w niezbędne do terapii pomoce i środki dydaktyczne.

Dlaczego „Całym Sercem”?

Po pierwsze, bo pracują w nim ludzie, dla których praca z dzieckiem jest pasją. Wierzą oni w to, że umysł dziecka nie jest poznany do końca i wiele może, wbrew przeciwnościom.

Po drugie, bo człowiek, który nas uczył, powiedział kiedyś: „naszą pracę możemy wykonywać pod warunkiem, że robimy to całym sercem”.

Po trzecie, bo kochamy to, co robimy.

Po czwarte, bo fascynują nas nasze dzieci.

Po piąte, bo od lat pracujemy zawodowo z dziećmi wymagającymi wsparcia, w związku z tym rozumiemy rozterki, ból, czasami bezradność ich rodziców.

Po szóste, bo radość naszych podopiecznych jest największą satysfakcją dla wszystkich tych, którzy z nimi pracują i współpracują, ponieważ płynie ona z głębi ich serc i jest bezinteresowna.