Fundacja Całym Sercem

Jak powstała Fundacja?

Pewnego dnia zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie powiedziała: „Jest dziecko, które potrzebuje pomocy. Pomożecie?”. Zgodziłyśmy się i już tak zostałyśmy. Rok później (13 czerwca 2012 r.) w odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców powstało Centrum Terapii „Całym Sercem”, a w styczniu 2015 r. otrzymaliśmy zgodę na kontynuowanie działalności jako Fundacja „Całym Sercem”. Codziennie niesiemy pomoc dzieciom, których rozwój jest opóźniony lub zaburzony (w tym z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem łamliwego chromosomu X, zespołem Downa, mutyzmem, niepełnosprawnością umysłową, ADHD, opóźnionym rozwojem mowy).

O nas

Naszą pracę możemy wykonywać pod warunkiem, że robimy to CAŁYM SERCEM


Diagnostyka


Diagnostyka

Specjalistyczna i kompleksowa diagnoza

Proces diagnozy jest przeprowadzany przez certyfikowanych terapeutów posiadających uprawnienia do wykorzystania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Terapeuci posiadają wykształcenie kierunkowe w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii, fizjoterapii oraz analizy stosowanej zachowania.

Wielospecjalistyczna diagnoza dzieci dokonywana jest z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi takich jak: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR), VB-MAPP, Profil Psychoedukacyjny: PEP-R oraz PEP 3, ADOS-2, SON-R 2–8, KORP, KOLD, diagnoza logopedyczna i fizjoterapeutyczna.


Aktualne projekty


Zajęcia terapeutyczne „Poznaje i pielęgnuje mój świat”, prowadzone przez Fundację Całym Sercem dla dzieci i młodzieży z SOSW nr 3 w Bydgoszczy.
Fundację Całym Sercem wspiera firma CANPACK Bydgoszcz

Nasi specjaliści


mgr JOLANTA WIERZBIŃSKA
filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska - specjalność nauczycielska w Wyższej Szkołe Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalność nauczycielska, dwuletnie studnia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oddział w Sopocie oraz studnia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Kujawsko-Pomorska Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Angelmana, Zespołem Potocki-Lupski), zburzeniami komunikacji, zaburzeniami zachowania, MPD oraz sprzężeniami. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka.

Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Na co dzień jest wychowawcą klas małolicznych dla dzieci niepełnosprawnością sprzężoną - autyzmem i niepełnosprawnością umysłową. Otrzymała wielokrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.

Prowadzi diagnozę w oparciu o narzędzia:

 • VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Niewerbalny test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń autyzmu
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny

Brała udział w licznych kursach, warsztatach m.in.:

 • „Dialog Motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego. Szczegółowe metody pracy i ich specyficzne zastosowanie” – podstawy, Toruń, CPP Phanari
 • Dialog Motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego” – podstawy, Toruń, CPP Phanari
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów osób z zaburzeniami osobowości – wiązka B” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, dr n. med. Monika Szaniawska
 • „Terapia schematów” – Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi?” – Strefa Dobrych Emocji – Ośrodek Wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych – Jacek Kielin, Poznań.
 • „Interwencja fizyczna w szkole i w placówkach edukacyjnych” – Biuro Szkoleń Specjalnych, Bydgoszcz.
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – Wrocław, dr M. Gehrke, dr S. Nantke – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”.
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • „Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka” – Poradnia Logopedyczna EON w Łodzi.
 • „Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”) – Warszawa, mgr E. Morawska, dr n prawn. J. Morawski
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dziecka z autyzmem” – Ośrodek Szkoleniowy Scolaris w Warszawie, M. Sierocka-Rogala, BCBA.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON” – poziom I Bydgoszcz, poziom II, III Toruń, dr B. B. Kaczmarek
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – warsztaty metodyczne w Bydgoszczy.
 • „Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji” – SWPS w Sopocie.
 • „Budowanie zachowań werbalnych” – SWPS w Sopocie.
 • „Tworzenie programów terapeutycznych” – SWPS w Sopocie.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się” - I, II stopień. Praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr M. Grycman – Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych” - I i II stopień Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń w Sopocie – dr M. Zielińska
 • „Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali” – Warszawa.
 • „Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.
 • „Marketingowe spojrzenie na szkołę, czyli promocja szkoły, budowanie wizerunku, co wpływa na nabór” – Wrocław, Instytut Badań w Oświacie.

  Brała udział w Konferencjach szkoleniowych:

 • „Ja, mój autyzm i świat”. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? – C. Faherty, dr P. Vermeulen - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Garetha Hardmana, Kate Nixon, Joanna Ławicka - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychedukacji do budowania związków" - dr Isabelle Henault, dr n. hum Izabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" - prof. Tony Attwood, dr Agnieszka Rynkiewicz. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – IV konferencja naukowa w Bydgoszczy.
 • „Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego”- II konferencji naukowo-szkoleniowej pielęgniarstwa pediatrycznego w Bydgoszczy.
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci – Bydgoszcz.
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - DSM-5 bez tajemnic – Bydgoszcz.

mgr ANNA BONISŁAWSKA
pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dwuletnie studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy, w Fundacji „Całym Sercem” i w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkolna Chatka”. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. z Zespołem Downa, Zespołem Retta, MPD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi. Jest wychowawcą klas z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnością sprzężoną.

Praktykę logopedyczną zdobyła w Centrum Terapii „Integros” oraz Centrum Terapii „Całym Sercem”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z wadami artykulacyjnymi a także dziećmi wymagającymi alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się np. ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, z Zespołem Łamliwego Chromosomu X, Zespołem Angelmana.

Specjalizuje się w zaburzeniach w porozumiewaniu się:

 • kurs języka migowego – I poziom – PZG w Bydgoszczy
 • szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – I i II stopień - prowadząca: dr M. Grycman
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się” - część 1 i 2 - prowadząca: E. Przebinda z Centrum Zabawy „Pestka”
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” – Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, prowadząca: A. Pilich
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo–tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” – część 1 i 2 - prowadzący: trener metody werbo–tonalnej I. Łukasiuk
 • „Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – Centrum Terapii „Dobra Mowa”, prowadząca: dr A. Hamerlińska–Latecka
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" - I i II stopień
 • „Od dźwięków do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” - Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie

Certyfikat ukończenia kursu:

 • „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat” – certyfikat wydany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • certyfikat szkolenia z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2
 • Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie dziecka
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”)

Inne ukończone kursy i szkolenia:

 • trzystopniowy kurs „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”
 • „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną” – Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • „Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom” – Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”
 • programy aktywności „Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” - Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” – prowadząca: H. Nagórska, instruktorka Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki - ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Warszawie
 • „Metody diagnozy dzieci głębiej upośledzonych we wczesnej interwencji” – prowadząca: A. Barsukiewicz
 • „Rewalidacja poznawcza” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca: J. Smeja
 • „Rewalidacja ruchowa i emocjonalna” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca: B. Daroń
 • „Metoda Dobrego Startu” – CEN w Bydgoszczy

Seminarium naukowe:

 • III ogólnopolskie seminarium naukowe – „Wybrane problemy logopedii” – Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW w Bydgoszczy

Konferencje szkoleniowe:

 • „Wczesna interwencja w zaburzeniach w rozwoju” - Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Centrum Diagnozy i Terapii ADHA w Bydgoszczy
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Ja, mój autyzm i świat” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie

mgr Małgorzata Lubiszewska
magister wychowania muzycznego, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w tym z głębokim upośledzeniem. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.

Prowadzi zajęcia muzyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy i zajęcia z rytmiki w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dla Dzieci Z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bydgoszczy.

Brała udział w kursach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych:

 • „Terapia ręki” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON” – I stopień
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • „Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z osobami a autyzmem- Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” - Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów

mgr Marlena Lewandowska
magister sztuki w zakresie grafiki i wychowania plastycznego
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku artystyczno - pedagogicznym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika w Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną, Sztuka

Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest nauczycielem plastyki i zajęć kształtujących kreatywność. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski oraz w 2018 roku Nagrodę Prezydenta.

Autorka ilustracji wykonanych do książki „Zwierzęta wiejskie zaczarowane w kółeczka”, wydanej przez poliART pod patronatem Akademii Małych Rąk – książka oprócz zabawy i rozwijania aktywności twórczej, doskonali sprawność manualną, rozwija koordynację wzrokowo – ruchową.

Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:

 • „Autyzm – jak pomagamy w Bydgoszczy” - konferencja
 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” - konferencja i sesja warsztatowa
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji - MAKATON” - I i II stopień
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” - prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską
 • „Trening widzenia” - prowadzący Mikołaj Markiewicz
 • warsztaty plastyczne w MOEN w Bydgoszczy „Popołudnie w muzeum - masy plastyczne”
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • technika pergaminowa PERGAMANO – warsztaty szkoleniowe w Toruniu i uzyskanie certyfikatu

mgr Anna Brycka
pedagog o spec. doradca zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem programowania oraz magisterskie na kierunku pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Pracuje zawodowo od 2003 r., najpierw przez 13 lat jako specjalista ds. marketingu i specjalista ds. rekrutacji i HR, a później jako specjalista ds. projektów. Poza marketingiem ciągle rozwija się i poszerza wiedzę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz działu HR. Ukończyła liczne kursy  z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji niewerbalnej, a także szkolenia w zakresie asertywności, manipulacji oraz wystąpień publicznych.  Jest absolwentką rocznych warsztatów dziennikarskich oraz od 2009 r. posiada uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego.  Pomagała w organizacji i realizacji X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc oraz  Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca – w VII edycji, a w XI i XII edycji była ich koordynatorem. Uwielbia pracę zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Jej motto życiowe - "Każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu"Kontakt i lokalizacja gabinetów


Biura Fundacji Całym Sercem znajdują się, w kopleksie sportowym "Zawisza" przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy