Fundacja Całym Sercem

Jak powstała Fundacja?

Pewnego dnia zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie powiedziała: „Jest dziecko, które potrzebuje pomocy. Pomożecie?”. Zgodziłyśmy się i już tak zostałyśmy. Rok później (13 czerwca 2012 r.) w odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców powstało Centrum Terapii „Całym Sercem”, a w styczniu 2015 r. otrzymaliśmy zgodę na kontynuowanie działalności jako Fundacja „Całym Sercem”. Codziennie niesiemy pomoc dzieciom, których rozwój jest opóźniony lub zaburzony (w tym z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem łamliwego chromosomu X, zespołem Downa, mutyzmem, niepełnosprawnością umysłową, ADHD, opóźnionym rozwojem mowy).

O nas

Naszą pracę możemy wykonywać pod warunkiem, że robimy to CAŁYM SERCEM

×

Pewnego dnia zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie powiedziała: „Jest dziecko, które potrzebuje pomocy. Pomożecie?”. Zgodziłyśmy się i już tak zostałyśmy. Rok później (13 czerwca 2012 r.) w odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców powstało Centrum Terapii „Całym Sercem”, a w styczniu 2015 r. otrzymaliśmy zgodę na kontynuowanie działalności jako Fundacja „Całym Sercem”. Codziennie niesiemy pomoc dzieciom, których rozwój jest opóźniony lub zaburzony (w tym z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem łamliwego chromosomu X, zespołem Downa, mutyzmem, niepełnosprawnością umysłową, ADHD, opóźnionym rozwojem mowy). Wspieramy i promujemy działania edukacyjno-rewalidacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wyrównania deficytów rozwojowych. Współpracujemy z placówkami i specjalistami, dokonując wieloaspektowej diagnozy, jako podstawy do tworzenia programów terapeutycznych. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową w siedzibie placówki, przedszkolach i w domu.

Fundacja „Całym Sercem” powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych terapeutów. Terapia dzieci z zaburzonym rozwojem wymaga znajomości zagadnień z różnych dyscyplin. Jakość funkcjonowania poznawczego i funkcjonalnego dziecka jest uzależniona od harmonijnego kształtowania wszystkich możliwości psychicznych i fizycznych. W terapii postrzegamy dziecko całościowo, jako jedność. Stymulacja rozwoju jest działaniem systemowym, obejmującym działania różnych specjalistów, środowisko rodzinne oraz lokalne (przedszkole, szkoła). Prowadzimy terapię na podstawie stosowanej analizy zachowania, terapię logopedyczną, zajęcia fizjoterapeutyczne oparte na rehabilitacji klasycznej. Oferujemy również pomoc społeczną umożliwiającą rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości, zasoby i uprawnienia.

Jako fundacja angażujemy się w działalność społeczną, uczestnicząc w projektach dotyczących organizacji pozarządowych. Nasza działalność „Non Profit” zapewnia podopiecznym terapię zajęciową na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra jest oddana swojej pracy i dba o jakość prowadzonej terapii, wciąż podnosząc swoje kwalifikacje.

Często na terapię zgłaszają się rodzice z bardzo małymi dziećmi i proszą o diagnozę, ponieważ zauważają nieprawidłowości rozwojowe, które ich martwią. Rozwój sprawności ruchowej we wczesnym stadium rozwoju ma głębokie uzasadnienie terapeutyczne i diagnostyczne. Opóźnienia w rozwoju motorycznym bardzo często są pierwszym sygnałem nieprawidłowości rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Brak rozwojowych sprawności ruchowych jest wystarczającym powodem do natychmiastowej terapii. Niestety w Polsce wczesnym wspomaganiem nadal jest objęta zbyt mała grupa dzieci.

U każdego z naszych podopiecznych działania rozpoczynamy wnikliwą i wieloaspektową diagnozą popartą wywiadem z rodzicami, opiekunami dziecka oraz analizą dokumentacji. Podczas zbierania informacji o dziecku, często niezbędne są konsultacje u specjalistów np. neurologa, psychiatry, ortopedy, foniatry itp. Trafna diagnoza pozwala na określenie najbliższej sfery rozwoju dziecka i stworzenie indywidualnych planów terapeutycznych. Diagnostyczne przeoczenie momentu krytycznego dla rozwoju danej umiejętności, może spowodować trwałe upośledzenie danej funkcji, a w konsekwencji pogłębić problemy rozwojowe dziecka.
W poczuciu pełnej odpowiedzialności za rozwój powierzonych naszej opiece dzieci prowadzimy terapię w oparciu o sprawdzone metody rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Fundacja „Całym Sercem”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapracowanych rodziców, podjęła współpracę z placówkami przedszkolnymi. Terapeuta towarzyszy autystycznemu dziecku jako „cień” podczas zajęć w grupie i prowadzi indywidualną terapię na terenie przedszkola. Służy ponadto cennymi wskazówkami wychowawcom przedszkolnym w sprawach dotyczących trudności wychowawczych lub edukacyjnych dzieci w grupie. Mamy również do dyspozycji trzy przestrzenne sale terapeutyczne w kompleksie „Zawiszy”, wyposażone w niezbędne do terapii pomoce i środki dydaktyczne.

Dlaczego „Całym Sercem”?

Po pierwsze, bo pracują w nim ludzie, dla których praca z dzieckiem jest pasją. Wierzą oni w to, że umysł dziecka nie jest poznany do końca i wiele może, wbrew przeciwnościom.

Po drugie, bo człowiek, który nas uczył, powiedział kiedyś: „naszą pracę możemy wykonywać pod warunkiem, że robimy to całym sercem”.

Po trzecie, bo kochamy to, co robimy.

Po czwarte, bo fascynują nas nasze dzieci.

Po piąte, bo od lat pracujemy zawodowo z dziećmi wymagającymi wsparcia, w związku z tym rozumiemy rozterki, ból, czasami bezradność ich rodziców.

Po szóste, bo radość naszych podopiecznych jest największą satysfakcją dla wszystkich tych, którzy z nimi pracują i współpracują, ponieważ płynie ona z głębi ich serc i jest bezinteresowna.


Diagnostyka


Diagnostyka

Specjalistyczna i kompleksowa diagnoza

Proces diagnozy jest przeprowadzany przez certyfikowanych terapeutów posiadających uprawnienia do wykorzystania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Terapeuci posiadają wykształcenie kierunkowe w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii, fizjoterapii oraz analizy stosowanej zachowania.

Wielospecjalistyczna diagnoza dzieci dokonywana jest z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi takich jak: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR), VB-MAPP, Profil Psychoedukacyjny: PEP-R oraz PEP 3, ADOS-2, SON-R 2–8, KORP, KOLD, diagnoza logopedyczna i fizjoterapeutyczna.


Aktualne projekty


Fundacja „Całym Sercem” zaprasza na Spotkania informacyjno-warsztatowe dla rodziców dzieci z Zespołem Downa Fundacja „Całym Sercem” zaprasza na spotkanie ze Św. Mikołajem Fundacja „Całym Sercem” zaprasza na szkolenie „Strategie deeskalacji zachowań dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami behawioralnymi emocjonalnymi” Fundacja „Całym Sercem” zaprasza na szkolenie „Wszystko zależy od tego jak widzisz rzeczywistość— tożsamość osoby z autyzmem”

Nasi specjaliści


mgr JOLANTA WIERZBIŃSKA
filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska - specjalność nauczycielska w Wyższej Szkołe Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalność nauczycielska, dwuletnie studnia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oddział w Sopocie oraz studnia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Kujawsko-Pomorska Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Angelmana, Zespołem Potocki-Lupski), zburzeniami komunikacji, zaburzeniami zachowania, MPD oraz sprzężeniami. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka.

Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Na co dzień jest wychowawcą klas małolicznych dla dzieci niepełnosprawnością sprzężoną - autyzmem i niepełnosprawnością umysłową. Otrzymała wielokrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.

Prowadzi diagnozę w oparciu o narzędzia:

 • VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Niewerbalny test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń autyzmu
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny

Brała udział w licznych kursach, warsztatach m.in.:

 • „Dialog Motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego. Szczegółowe metody pracy i ich specyficzne zastosowanie” – podstawy, Toruń, CPP Phanari
 • Dialog Motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego” – podstawy, Toruń, CPP Phanari
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów osób z zaburzeniami osobowości – wiązka B” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, dr n. med. Monika Szaniawska
 • „Terapia schematów” – Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi?” – Strefa Dobrych Emocji – Ośrodek Wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych – Jacek Kielin, Poznań.
 • „Interwencja fizyczna w szkole i w placówkach edukacyjnych” – Biuro Szkoleń Specjalnych, Bydgoszcz.
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – Wrocław, dr M. Gehrke, dr S. Nantke – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”.
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • „Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka” – Poradnia Logopedyczna EON w Łodzi.
 • „Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”) – Warszawa, mgr E. Morawska, dr n prawn. J. Morawski
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dziecka z autyzmem” – Ośrodek Szkoleniowy Scolaris w Warszawie, M. Sierocka-Rogala, BCBA.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON” – poziom I Bydgoszcz, poziom II, III Toruń, dr B. B. Kaczmarek
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – warsztaty metodyczne w Bydgoszczy.
 • „Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji” – SWPS w Sopocie.
 • „Budowanie zachowań werbalnych” – SWPS w Sopocie.
 • „Tworzenie programów terapeutycznych” – SWPS w Sopocie.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się” - I, II stopień. Praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr M. Grycman – Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych” - I i II stopień Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń w Sopocie – dr M. Zielińska
 • „Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali” – Warszawa.
 • „Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.
 • „Marketingowe spojrzenie na szkołę, czyli promocja szkoły, budowanie wizerunku, co wpływa na nabór” – Wrocław, Instytut Badań w Oświacie.

  Brała udział w Konferencjach szkoleniowych:

 • „Ja, mój autyzm i świat”. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? – C. Faherty, dr P. Vermeulen - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Garetha Hardmana, Kate Nixon, Joanna Ławicka - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychedukacji do budowania związków" - dr Isabelle Henault, dr n. hum Izabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" - prof. Tony Attwood, dr Agnieszka Rynkiewicz. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – IV konferencja naukowa w Bydgoszczy.
 • „Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego”- II konferencji naukowo-szkoleniowej pielęgniarstwa pediatrycznego w Bydgoszczy.
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci – Bydgoszcz.
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - DSM-5 bez tajemnic – Bydgoszcz.

mgr ANNA BONISŁAWSKA
pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dwuletnie studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy, w Fundacji „Całym Sercem” i w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkolna Chatka”. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. z Zespołem Downa, Zespołem Retta, MPD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi. Jest wychowawcą klas z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnością sprzężoną.

Praktykę logopedyczną zdobyła w Centrum Terapii „Integros” oraz Centrum Terapii „Całym Sercem”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z wadami artykulacyjnymi a także dziećmi wymagającymi alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się np. ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, z Zespołem Łamliwego Chromosomu X, Zespołem Angelmana.

Specjalizuje się w zaburzeniach w porozumiewaniu się:

 • kurs języka migowego – I poziom – PZG w Bydgoszczy
 • szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – I i II stopień - prowadząca: dr M. Grycman
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się” - część 1 i 2 - prowadząca: E. Przebinda z Centrum Zabawy „Pestka”
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” – Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, prowadząca: A. Pilich
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo–tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” – część 1 i 2 - prowadzący: trener metody werbo–tonalnej I. Łukasiuk
 • „Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – Centrum Terapii „Dobra Mowa”, prowadząca: dr A. Hamerlińska–Latecka
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" - I i II stopień
 • „Od dźwięków do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” - Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie

Certyfikat ukończenia kursu:

 • „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat” – certyfikat wydany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • certyfikat szkolenia z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2
 • Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie dziecka
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”)

Inne ukończone kursy i szkolenia:

 • trzystopniowy kurs „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”
 • „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną” – Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • „Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom” – Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”
 • programy aktywności „Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” - Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” – prowadząca: H. Nagórska, instruktorka Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki - ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Warszawie
 • „Metody diagnozy dzieci głębiej upośledzonych we wczesnej interwencji” – prowadząca: A. Barsukiewicz
 • „Rewalidacja poznawcza” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca: J. Smeja
 • „Rewalidacja ruchowa i emocjonalna” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca: B. Daroń
 • „Metoda Dobrego Startu” – CEN w Bydgoszczy

Seminarium naukowe:

 • III ogólnopolskie seminarium naukowe – „Wybrane problemy logopedii” – Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW w Bydgoszczy

Konferencje szkoleniowe:

 • „Wczesna interwencja w zaburzeniach w rozwoju” - Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Centrum Diagnozy i Terapii ADHA w Bydgoszczy
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Ja, mój autyzm i świat” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie

mgr Małgorzata Lubiszewska
magister wychowania muzycznego, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w tym z głębokim upośledzeniem. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.

Prowadzi zajęcia muzyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy i zajęcia z rytmiki w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dla Dzieci Z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bydgoszczy.

Brała udział w kursach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych:

 • „Terapia ręki” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON” – I stopień
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • „Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z osobami a autyzmem- Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” - Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów

mgr Marlena Lewandowska
magister sztuki w zakresie grafiki i wychowania plastycznego
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku artystyczno - pedagogicznym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika w Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną, Sztuka

Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest nauczycielem plastyki i zajęć kształtujących kreatywność. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski oraz w 2018 roku Nagrodę Prezydenta.

Autorka ilustracji wykonanych do książki „Zwierzęta wiejskie zaczarowane w kółeczka”, wydanej przez poliART pod patronatem Akademii Małych Rąk – książka oprócz zabawy i rozwijania aktywności twórczej, doskonali sprawność manualną, rozwija koordynację wzrokowo – ruchową.

Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:

 • „Autyzm – jak pomagamy w Bydgoszczy” - konferencja
 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” - konferencja i sesja warsztatowa
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji - MAKATON” - I i II stopień
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” - prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską
 • „Trening widzenia” - prowadzący Mikołaj Markiewicz
 • warsztaty plastyczne w MOEN w Bydgoszczy „Popołudnie w muzeum - masy plastyczne”
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • technika pergaminowa PERGAMANO – warsztaty szkoleniowe w Toruniu i uzyskanie certyfikatu

mgr Anna Brycka
pedagog o spec. doradca zawodowy

studentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem programowania. Pracuje zawodowo od 2003 r., najpierw przez 13 lat jako specjalista ds. marketingu i specjalista ds. rekrutacji i HR, a później jako specjalista ds. projektów. Poza marketingiem ciągle rozwija się i poszerza wiedzę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz działu HR. Ukończyła liczne kursy  z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji niewerbalnej, a także szkolenia w zakresie asertywności, manipulacji oraz wystąpień publicznych.  Jest absolwentką rocznych warsztatów dziennikarskich oraz od 2009 r. posiada uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego.  Pomagała w organizacji i realizacji X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc oraz  Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca – w VII edycji, a w XI i XII edycji była ich koordynatorem. Uwielbia pracę zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Jej motto życiowe - "Każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu"Kontakt i lokalizacja gabinetów


Biura Fundacji Całym Sercem znajdują się, w kopleksie sportowym "Zawisza" przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy